Sunil Singhania
Samir Arora
Madhusudan Kela
Sumeet Nagar
Ramesh Damani
Ian Cassel
Shyam Sekhar
Amit Mantri
Nilesh Shah
Nalin Moniz
Sunil Shah
Manish Gupta
Resha Mehta
Nikhil Johri
Varinder Bansal
Aveek Mitra
Abhinav Mansinghka
Deepak Kapur
Safir Anand
Vivek Kalra
Mukul Sachan
Jana Vembunarayanan
Vishal Mittal & Saurabh Basrar
Abhishek Basumallick
Gordon Dsouza
Parijat Garg
Paresh G Sangani
Gautam Shah
Nitin Rao
Amit Rupani
Sarvesh Gupta
Nirav Parikh
Hitesh K
Prakash Diwan
Rajat Setiya
Aniruddha Sarkar
Vishal Bhargava
Prashanth Krishna
Kumar Saurabh
Saurabh Basrar
Manish Dhawan
Pankaj Gupta
Kiran Dhanwada
Jiten Parmar
Hemang Dagli
Aditya Khemka
Rohit Balakrishnan
Nimisha Pandit
Balaji Vaidyanath
Nitin Mangal
Siddhartha Bhaiya
Kuntal Shah
Manish Bhandari
Rajesh Kothari
Keshav Garg
Vikas Khemani
Rajesh Pherwani
Sameer Shah

No Instructors Found

DISCLAIMER: The sole purpose of this initiative is to facilitate sharing of knowledge, wisdom and learnings of veterans with conference participants. None of the content is to construed as an investment advice. The platform, organisers and instructors would not be liable for any loss arising out of such actions. Please consult your financial advisor before acting on it. Each instructor also shares the applicable disclosures in his session.